Friday, 27 April 2018

History


تاریــخچه:
اولین و مجهزترین تولید کننده فرمهای بهم پیوسته کامپیوتری در ایران با بیش از چهاردهه تجربه و سابقه درخشان است. این شرکت در سال 1347 تأسیس گردید و با اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن تجارت و با چاپ و تولید فرمهای  بهم پیوسته کامپیوتری اختصاصی و عمومی در خدمت مصرف کنندگان از جمله وزارتخانه ها، نهادها، ارگانها، بانکها و موسسات دولتی و خصوصی که بخش قابل توجهی از فرمهای اسناد بانکی، اداری، محرمانه و ...... را طراحی و شچاپ می نماید و عهده دار گوشه ای از

 

 

       Contact Information:

NO: 1175, Damavand S.t, Emam Hossein S.Q, Tehran , Iran 

Post Code  : 1641918881

Tell: 77543990 , 77543891, 77543926 , 77543639

Tel Fax: 77543997