Friday, 27 April 2018

Services

در بخش گارانتی و ضمانت : محصولات تولیدی خود را تا       گارانتی می نماید.


در بخش چاپ آنلاین: محصولات تولیدی ( فرمهای عمومی) مورد مصرف عام سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی می باشد که آماده تحویل به مشتریان است.


در بخش تحویل درب انبار: به منظورجلوگیری از اتلاف وقت مشتریان خود کلیه سفارشات به آدر مشتری بارگیری و تحویل می گردد.


در بخش طراحی و مشاوره: تیم های تخصصی طراحی این شرکت آماده مشاوره در کلیه زمینه های تولید فرمهای کامپیوتری بهم پیوسته و برش شده را دارند.

       Contact Information:

NO: 1175, Damavand S.t, Emam Hossein S.Q, Tehran , Iran 

Post Code  : 1641918881

Tell: 77543990 , 77543891, 77543926 , 77543639

Tel Fax: 77543997