Friday, 27 April 2018

Quality Policy and integrated management system

 

  شرکت فرمهای تجارتی ایران اولین و بزرگترین شرکت تولید وچاپ فرمهای بهم پیوسته کامپیوتری با تکیه بر فن آوری و دستگاههای پیشرفته از یک سو و از سوی دیگر با یاری کارکنان آگاه و متعهد و متخصص تمامی سعی و تلاش خود را در تأمین رضایت مشتریان بکار می بندد تا محصولی با کیفیت تولید، چاپ و عرضه نمایدو مدیریت ارشد سازمان تصمیم به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و یکپارچه بر مبنای استاندارد بین المللی ایزو 9001 ویرایش سال 2008 گرفته و سیاستهای ذیل را سر لوحه کار خود قرار داده است.
 بهبود مستمر و نو آوری.
افزایش میزان رضایت مندی مشتریان.
ارتقاء دانش و تجربه کارکنان از طریق آموزش.
بکارگیری پرسنل مجرب و آموزش دیده.
افزایش کیفی محصولات تولیدی.
افزایش فروش در داخل کشور.
کاهش میزان ضایعات محصولات تولیدی.
افزایش راندمان تولید.
ایجاد محیط کاری مطلوب با در نظر گرفتن شرایط بهداشتی و ایمنی جهت پرسنل.
پیشبرد طرح توسعه و ایجاد تنوع در تولید.
بر این اساس اینجانب به عنوان مدیر عامل سازمان از کلیه کارکنان خواستارم که در پیاده سازی اصول فوق کمال همکاری را داشته باشند. پر واضح است همت تک تک پرسنل جهت دستیابی به اهداف عالیه فوق نقش کلیدی در موفقیت مجموعه شرکت فرمهای تجارتی ایران خواهد داشت.

 

 

 


                                                                    مدیـــــر عامــــل

 

 

   

     
       Contact Information:

NO: 1175, Damavand S.t, Emam Hossein S.Q, Tehran , Iran 

Post Code  : 1641918881

Tell: 77543990 , 77543891, 77543926 , 77543639

Tel Fax: 77543997